PROGRAM ADVOKASI DI SK BANDAR SRI DAMANSARA 1

Aktiviti terkini | 26 Februari 2018

Tempat Aktiviti:
Dewan Sekolah Kebangsaan Bandar Sri Damansara 1

Tujuan :
• Memberi penerangan kepada para pelajar tentang penggunaan internet secara berhemah.
• Melahirkan pelajar yang celik teknologi penggunaan IT dan kandungan media baru (internet).
• Memberi didikan kepada para pelajar tentang kepentingan kawal selia diri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk para pelajar melayari internet.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Memberi kesedaran dan memupuk perasaan selamat untuk melayari internet.
• Menggalakkan pelajar untuk berwaspada semasa berinteraksi di dalam online.
• Para pelajar mendapat pendedahan sepenuhnya tentang Klik Dengan Bijak dan Objektifnya.
• Para pelajar mendapat ilmu mengenai bahaya internet dan penggunaan internet secara selamat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :